Streloisk

V arhivu sistema SCALAR je do danes arhiviranih več milijonov atmosferskih razelektritvah na območju Slovenije. Program Streloisk prikaže položaj strel v izbranem časovnem obdobju v okolici izbrane lokacije. Program na zemljevidu prikaže območje okoli izbrane lokacije in izriše položaje udarov strel znotraj območja. 

Spletna aplikacija Streloisk je namenjena uporabnikom, ki jih zanima informacija o intenzivnosti atmosferskih razelektritev na določenem geografskem območju v določenem časovnem obdobju Aplikacija je zelo uporabna za zavarovalnice pri raziskovanju upravičenosti škodnega zahtevka zaradi udara strel, pa tudi v proocesu analiz dogodkov, kjer potrebujemo informacijo u udaru strele v bližnji okolici objekta. 

Parametri za izdelavo Streloisk poročil

Streloisk poročilo je namenjeno vsem uporabnikom in ga lahko naročite preko spodnjega obraca.

Eno Streloisk poročilo se izdela za:

  • Območje 4,5 km okoli izbrane lokacije (naslov ali GPS koordinata lokacije).
  • Časovno obdobje 3 dni strnjeno.

Cena enega Streloisk poročila je 60 € + DDV (22%). Če potrebujete poročilo za daljše časovno obdobje, se naredi več Streloisk poročil.

Na Streloisk poročilu je prikazan podatek o času, lokaciji in amplitudi udarov strel znotraj lokacijskega območja in časovnega okna.
Za izdelavo Streloisk poročila se uporabljajo le atmosferske razelektritve med oblakom in zemljo.

Kombinirano Nevihtoisk in Streloisk poročilo

Zaradi vse večjega povpraševanja po podatkih o atmosferskih razelektritvah za daljše časovno obdobje (za čas daljšega oddiha ali celotno sezono) smo oblikovali promocijsko ponudbo, ki združuje Nevihtoisk in Streloisk poročila. Promocijska ponudba vključuje paket, ki za obdobje enega meseca izdela Nevihtoisk poročilo, za dneve, ko je bila prisotna tudi nevihta s strelami, pa dodatno Streloisk poročilo. Za naročilo kombiniranega poročila izpolnite obrazec na dnu spletne strani. V opombo navedite, da želite kombinirano poročilo.

Poročilo se izdela za:

  • Območje 4,5 km okoli izbrane lokacije (naslov ali GPS koordinata lokacije).
  • Časovno obdobje 15 dni strnjeno.

Cena paketne ponudbe Nevihtoisk in Streloisk poročil znaša 100 € + DDV (22%). Če potrebujete poročilo za daljše časovno obdobje (več mesecev), se naredi več poizvedb.

Več o Streloisk poročilu si lahko preberete zgoraj, o Nevihtoisk poročilu pa na povezavi.

Vzorec Streloisk poročila

Naročilo Streloisk poročila preko obrazca

  1. Vpišite podatke o naročniku poročila (če je naročnik podjetje v sporočilu napišite še ID za DDV).
  2. Izberete časovno obdobje za katerega želite prejeti Nevihtoisk poročilo.
  3. Vnesite lokacijo za poizvedbo (naslov ali pa GPS koordinata).
  4. Naročeno poročilo boste prejeli najkasneje v treh delovnih dneh.
  • Časovno obdobje: Največ 3 dni strnjeno.
  • Cena: 60 € + DDV (22%).

Naročilo Streloisk poročila

Podatki o naročniku
Datum za poizvedbo
Naslov lokacije za poizvedbo
GPS koordinate lokacije za poizvedbo
Sporočilo
captcha