KorelatorService

Storitev KorelatorService omogoča uporabniku korelacijo izpada njegovega omrežja z atmosferskimi razelektritvami. Najpogostejši uporabnik te storitve so elektro distribucijska in prenosna podjetja. Kadar je vzrok izpada daljnovoda udar strele, je uporabniku aplikacije znana točna lokacija okvare na daljnovodu, zato je odpravljanje napake učinkovitejše, predvsem pa hitrejše in varnejše za izvajalce. S tem se bistveno zmanjša čas izpada daljnovoda in posledično čas, ko so odjemalci brez elektrike. Rezultat korelacije je dodatna informacija podatkom, ki jih je mogoče dobiti iz lokatorjev napak. 

Proces korelacije izpada s strelo je vezan na časovno in prostorsko korelacijo. Rezultata obeh korelacij morata ustrezati določenim kriterijem, da lahko z določeno stopnjo verjetnosti trdimo, da je izpad daljnovoda povzročila strela. Za uspešno korelacijo morajo biti na voljo naslednji vhodni podatki: 

  • atmosferske razelektritve iz sistema SCALAR,
  • izpadi daljnovodov iz SCADA sistema uporabnika in
  • geografski podatki o daljnovodih iz GIS podatkovne zbirke.

Korelirani izpadi so deležni posebne pozornosti, saj posredno kažejo na točnost določanja lokacije udara strele.  

Storitev korelacij izpadov daljnovodov z udari strel, je uporabniku prikazana v aplikaciji ScalarFlashClient