ScalarFlashClient

To je osrednji program sistema SCALAR, ki naročnikom nudi dostop do vseh storitev. Najpogosteje ga uporabljajo podjetja v elektrogospodarstvu. Program omogoča, da ima uporabnik za vsako zabeleženo strelo vpogled v vse parametre strele: geografski položaj, datum in čas, amplituda, elipso zaupanja vrsta strele. Dostopni so tudi podatki o korelacijah izpadov daljnovodov tako v realnem času, kot tudi arhivski. Aplikacija omogoča prikaz uporabnikove infrastrukture in ostalih vremenskih parametrov.

Program omogoča spremljanje in prikaz:

  • Strel v realnem času.
  • Arhivskih podatkov o strelah.
  • Karte gostote strel.
  • Korelacij izpadov daljnovodov z udarom strele.
  • Radarske slike padavin na področju Slovenije.
  • Satelitske slike oblačnosti na področju Slovenije in Evrope.
  • Področjih, ki so izpostavljena žledenju.