Tehnologija sistema SCALAR

Sistem SCALAR za zaznavanje atmosferskih razelektritev uporablja tehnologijo svetovno priznanega proizvajalca merilne opreme vremenskih podatkov Vaisala. Za zaznavanje strel uporablja tehnologijo, ki temelji na merjenju elektromagnetnega vala, ki ga povzroči tok strele ob udaru strele. V grobem je sistem razdeljen na tri dele:

  • senzorji za zaznavanje atmosferskih razelektritev,
  • analizator za analiziranje podatkov senzorjev in izračun parametrov strel in
  • storitve, ki jih ponujamo uporabnikom.

Poleg tega vsebuje sistem še tehnološke rešitve povezovanja senzorjev z analizatorjem, strežnike za hranjenje podatkov, tehnološke rešitve komunikacije z uporabniki in še veliko drugega. Shematski prikaz sistema SCALAR in uporabljenih tehnologij prikazuje spodnja slika.