Pretok podatkov

Podatki se pretakajo med analizatorjem strel, strežniki in končnimi uporabniki. Medij prenosa vseh podatkov o atmosferskih razelektritvah je internet, po protokolu TCP/IP. Glavno vlogo v sistemu SCALAR ima strežnik FlashService, saj je odgovoren za zajem, streženje in arhiviranje podatkov o atmosferskih razelektritvah. Vse podatke o atmosferskih razelektritvah shranjuje v podatkovno zbirko, ki je dosegljiva tudi naročnikom.