Energetika

Naše storitve pogosto uporabljajo proizvajalci električne energije, večji porabniki električne energije, načrtovalci tras elektroenergetskih objektov (daljnovodov, elektrarn… ), naftne družbe, plinovodna podjetja in druga podjetja s področja energetike. Storitve sistema SCALAR uporabljajo tudi regulatorji, kot so agencija za energijo in ostale inštitucije.

Uporaba storitev sistema SCALAR v energetskih podjetjih vidno narašča. Vse več uporabnikov želi podatke o atmosferskih razelektritvah vključiti v svoje delovne procese ali pa posamezno storitev sistema SCALAR obogatiti s podatki o svojih omrežjih, kar je tudi ena izmed prednosti sistema SCALAR.