Elektrogospodarstvo

Prvi uporabniki storitev sistema SCALAR so bila podjetja iz elektrogospodarstva. Najpogosteje so to prenosna in distribucijska podjetja, ki v svojih delovnih procesih uporabljajo več storitev sistema SCALAR. Za tovrstna podjetja so zelo koristne storitve kot so spremljanje atmosferskih razelektritev v realnem času, arhivski podatki in alarmiranje njihovih objektov. Najbolj uporabljana storitev v tem segmentu je CorrelatorServer, ki smo jo razvili za koreliranje izpadov daljnovodov prenosnih in distribucijskih omrežij z udari strel.