Zavarovalništvo

V zavarovalništvu v zadnjih letih opažamo porast uporabe storitev sistema SCALAR, zato smo zanje razvili spletno aplikacijo Streloisk, ki jo v Sloveniji uporabljajo vse zavarovalnice. Prek te aplikacije zavarovalnice preverijo nevihtno dogajanje nad določenim območjem in tako ugotovijo upravičenost škodnega zahtevka, ki se nanaša na udar strele. V zadnjem času se za uporabo Streloisk-a odločajo tudi druga podjetja in fizične osebe.