Spletne storitve (Web Service)

Uporabniki lahko do storitev sistema SCALAR dostopajo prek namensko razvitih aplikacij, pa tudi prek sistema spletnih storitev – Web Service. Uporabnik se lahko naroči na določen tip podatka posamezne storitve in te podatke prejema in shranjuje na svoj strežnik - server-to-server komunikacija. Naročnik lahko nato te podatke integrira v svoje sisteme ali aplikacije oziroma jih uporabi za analize.