Raziskave in razvoj

Z informacijami iz obsežnega arhiva podatkov o atmosferskih razelektritvah sodelujemo tako pri različnih raziskavah na področju elektroenergetike, gradbeništva, telekomunikacij, transporta in drugih področjih, kot tudi, z bogato bazo pa pri pomagamo tudi učenem, dijakom in študentom pri raziskovalnih, seminarskih in diplomskih nalogah.

Področje uporabe

Podatki iz arhiva strel so koristna pomoč pri načrtovanju v gradbeništvu, elektroenergetiki, telekomunikaciji in transportu. Z arhivskimi podatki o strelah sodelujemo pri različnih raziskavah:

  • ocene ogroženosti posameznih območij zaradi udara strele
  • ocena tveganja z izračunom gostote strel 
  • analiza izpostavljenosti ali ogroženost omrežij
  • analize izpadov daljnovodov zaradi atmosferskih razelektritev
  • analiza ogroženosti interesnih območij namenjena za gradnje objektov pred udari strel
  • analize tveganja pred udari strel za objekte in ljudi
  • koordinacija zaščite objektov pred udari strel, glede na ogroženost območja pred atmosferskimi razelektritvami