Statistični podatki

V  sistemu SCALAR smo od leta 1998 zbrali  že več milijonih podatkov o atmosferskih razelektritvah. Z obdelavami podatkov lahko izdelamo različne statistike, ki koristijo podjetjem in prebivalcem. Podatke o atmosferskih razelektritvah uporabljamo za izdelavo karte nevihtnih dni, karte gostote strel visoke resolucije, izdelavo karte maksimalnih vrednosti gostote strel ter drugih analiz.  

Področje uporabe

Na podlagi arhivskih podatkov o strelah lahko izdelamo karto nevihtnih dni, karto gostote strel visoke resolucije in karte največje vrednosti gostote strel ter druge analize. Te karte so v veliko pomoč podjetjem pri načrtovanju aktivnosti.

  • Energetika - pri načrtovanju položajev nadzemnih energetskih objektov in zaščite pred udarom strele (elektroenergetika, plinovodi, naftne družbe, ...)
  • Projektiranje in gradnja - za projektiranje zaščite stavb pred delovanjem strele je po pravilniku o zaščiti stavb pred delovanjem strele obvezna uporaba karte maksimalnih vrednosti gostote strel
  • Raziskave in razvoj - kot vhodni podatek pri raziskavah in analizah izpostavljenosti objektov in območij pred atmosferskimi razelektritvami
  • Zavarovalništvo - oblikovanje paketov na osnovi ocene izpostavljenosti določenega področja atmosferskim razelektritvam
  • Statistične analize - statistične analize izpostavljenosti področij udarom strel in analize sistema