FlashAlarm

V sklopu storitve alarmiranja vas aplikacija FlashAlarm obvešča o aktivnostih atmosferskih razelektritev na poljubno izbranem geografskem območju. Tako se lahko pravočasno pripravite na zaščito premoženja, vključitev rezervnega brezprekinitvenega napajanja ali izvedete druge ukrepe za zmanjšanje materialne in ekonomske škode zaradi posledic udarov strel. 

Aplikacija omogoča grafičen prikaz aktivnosti alarmov naročnika. Oblika in velikost alarm con, je poljubno nastavljiva po vaših željah. Izberete lahko tudi število alarm con. Posamezen objekt, ki je nadzorovan s storitvijo alarmiranja, ima lahko največ tri cone oziroma stopnje alarma:

 • stopnja I: nevihta,
 • stopnja II: nevihta je blizu in
 • stopnja III: nevihta se približuje 

Vsaka stopnja alarma ima svoje lastne nastavitve proženja. Višji stopnji alarma ustreza ožje območje okrog varovanega objekta. Ko se za določen objekt uporabnika proži alarm se posamezna alarm cona v aplikaciji FlashAlarm obarva stopnji alarma primerno in sicer:

 • stopnja I: nevihta - Rdeča barva
 • stopnja II: nevihta je blizu - Oranžna barva
 • stopnja III: nevihta se približuje - Rumena barva
 • ni nevarnosti (preklic alarma) - Zelena barva

Koristna storitev za varovanje:

 • vseh antenskih sistemov (televizijski oddajniki, oddajniki mobilne telefonije),
 • proizvodnih obratov, ki so odvisni od stalnega in kakovostnega napajanja z električno energijo,
 • za zaščito kmetijskih površin,
 • v letalskem in drugem prometu,
 • skladiščenju in transportu nevarnih snovi,
 • varovanju športnih objektov in prireditev,
 • drugo.