Telekomunikacije

Telekomunikacijska podjetja storitev alarmiranja uporabljajo, ker zagotavljajo neprekinjeno delovanje telekomunikacijskih sistemov. Poleg zagotavljanja zanesljivosti delovanja sistema, se zmanjšajo tudi stroški obratovanja. Ob prihajajoči nevihti uporabnik prejme alarm o nevihti in preklopijo telekomunikacijske sisteme na rezervno brezprekinitveno napajanje. S tem je tudi implementacija avtomazicije tega procesa bistveno poenostavljena. 

Z uporabo storitve alarmiranja lahko zagotavljamo nemoteno izvajanje tudi drugih poslovnih procesov  in naprav tako v podjetjih kot tudi doma. Eden od načinov za domače uporabnike je storitev Strela alarm, kjer je uporabnik preko sms sporočila obveščen o nevihtnem dogajanju v bližini njegovega doma in tako lahko domače naprave izključi iz omrežnega napajanja, ter jih obvaruje pred poškodbami zaradi udara strele. Več podatkov o storitvi Strela alarm se nahaja na Strela alarm.