Podatki v realnem času

Podatke o strelah v realnem času beležimo na področju Slovenije, pa tudi na območju Balkana. Podatki v realnem času so najpogosteje uporabljeni v storitvi Alarmiranje in v drugih aplikacijah. Podatki so zelo koristni tudi za distribucijska podjetja, saj ob izpadu daljnovoda znatno skrajšajo čas odprave napake. Rezultati korelacije služijo kot dodatna informacija podatkom iz lokatorjev napak. Uporabnikom poleg spremljanja strel omogočamo tudi spremljanje padavin.

Področje uporabe

Tovrstne podatke uporabljajo predvsem podjetja, katerih objekti ali poslovni procesi so izpostavljeni vremenskim vplivom. Na pojavnost strel v njihovi okolici jih v realnem času opozarjamo prek storitve Alarmiranje (LINK na Alarmiranje). Podatki se uporabljajo tudi za koreliranje daljnovodov v elektrogospodarstvu. Korelacije služijo dispečerjem v centrih vodenja kot dodatno informacijo in ob morebitnem trajnem izpadu daljnovoda skrajša čas odprave.

  • elektrogospodarstvo
  • elektroenergetika
  • transport
  • telekomunikacije
  • kmetijstvo
  • varovanje športnih objektov in prireditev
  • proizvodni obrati, ki so odvisni od stalnega in kakovostnega napajanja z električno energijo
  • objekti, ki so izpostavljeni atmosferskim razelektritvam
  • objekti in ustanove, kjer so delovni procesi neposredno izpostavljeni atmosferskim vplivom
  • izletništvo in pohodništvo