Podatki v realnem času

Sistem SCALAR udare strel beleži na področju Slovenije in Balkana. Uporabnik sistema SCALAR vidi podatek o zabeleženi streli že nekaj sekund po udaru.

Podrobno

Arhivski podatki

Podatke o strelah arhiviramo že več kot 20 let. Podatki so zelo uporabni za zavarovalnice, statistične analize, ocene ogroženosti in načrtovanje.

Podrobno

Alarmiranje

Pravočasno obveščanje o nevarnosti strel omogoča zaščito življenja, premoženja ter zmanjša materialno in ekonomsko škodo zaradi posledic udarov strel.

Podrobno

Statistični podatki

Arhivski podatki o atmosferskih razelektritvah omogočajo izdelavo različnih statistik kot so karta gostote strel, karta maksimalnih vrednosti, izdelava kart nevihtnih dni,…

Podrobno

Raziskave in razvoj

Bogat arhiv strel je v pomoč pri raziskovalni dejavnosti: ocene ogroženosti posameznih območij, analize izpostavljenosti, analize tveganja …

Podrobno
Sistem SCALAR in področje pokrivanja

Sistem za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev SCALAR, je specializiran za zaznavanje atmosferskih razelektritev tako med oblakom in zemljo, kot tudi med oblaki. Operaterji sistema SCALAR ves čas sledimo tehnološkemu napredku in tako s sodelovanjem s proizvajalcem merilne opreme Vaisala, kot lastnimi dognanji, sistem in storitve neprestano nadgrajujemo in posodabljamo, ter s tem zagotavljamo kakovostne in zanesljive podatke in storitve na področju atmosferskih razelektritev.

Sistem danes deluje na širšem  področju Zahodnega Balkana in pokriva države:

  • Slovenija
  • Hrvaška
  • Bosna in Hercegovina
  • Srbija
  • Črna Gora
  • Severna Makedonija
  • Albanija in
  • Bolgarija

Danes sistem SCALAR sestavlja več kot 14 senzorjev na področju delovanja, ter veliko naprednih tehnoloških rešitev na področju tehnologije zaznavanja strel, programske opreme in storitev, ki jih nudimo svojim uporabnikom.

Več informacij o storitvah sistemah SCALAR je na voljo na povezavi.

Informacije o tehnologiji sistema SCALAR in več podrobnosti o samem sistema pa na povezavi.


mSCALAR - Vreme v vaši dlani
Mobilna aplikacija mScalar omogoča natančno spremljanje padavin in udarov strele v realnem času. Prenesite mScalar in ostanite informirani.
Strela alarm - storitev v sodelovanju s Telekom Slovenija
Na Elektroinštitutu Milan Vidmar smo v sodelovanju s Telekomom Slovenije razvili sistem alarmiranja, ki vas obvešča o nevarnosti strele v vaši bližini. Z brezplačnim SMS-sporočilom boste takoj obveščeni ob udaru strele, kar vam omogoča varnejše ravnanje v primeru nevihte.