Drugi uporabniki

Storitve sistema SCALAR so namenjene vsem, ki v svojih delovnih procesih potrebujejo podatke v realnem času, arhivske podatke, alarmiranje svojih objektov ali pa statistične podatke o atmosferskih razelektritvah. Sodelujemo tudi pri različnih raziskavah in razvoju ter pri pilotskih projektih. 

Naše storitve so namenjene tudi inštitucijam, ki skrbijo za varstvo, zaščito in varovanje ljudi, kot so gasilci, policija, uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje, civilna zaščita in drugi. Naše storitve so koristne tudi v kmetijskih panogah za varovanje premoženja in živine. Posebno zanimanje je za poročila Streloisk, ki so dostopna tudi fizičnim osebam. Vedno več je tudi povpraševanja po storitvi alarmiranj pri izletnikih in pohodnikih.

Poleg nudenja storitev profesionalnim uporabnikom pa sodelujemo tudi z mladimi in tako učencem, dijakom in študentom s podatki o atmosferskih razelektritvah in našim strokovnim znanjem pomagamo pri različnih raziskovalnih, seminarskih in diplomskih nalogah.