Alarmiranje

Strele  lahko predstavljajo nevarnosta za ljudi lahko pa povzročijo tudi  veliko materialne in finančne škode. Storitev alarmiranja vas o nevarnosti nevihte z atmosferskimi razelektritvami pravočasno obvesti in vam omogoča da lahko pravočasno zaščitite premoženje, vključite rezervno brezprekinitveno napajanje ali kako drugače ustrezno ukrepate in zmanjšate ogroženost ljudi ali materialno in finančno škodo zaradi posledic udarov strele. Storitve alarmiranja koristi vedno več podjetij in zasebnikov. 

Področje uporabe

Za podjetja, ki imajo objekte ali delovne procese neposredno izpostavljene zunanjim vplivom. Storitve alarmiranja najpogosteje uporabljajo elektroenergetska, transportna in telekomunikacijska  podjetja. Pogosto se zanje odločijo tudi lastniki atmosferskim razelektritvam izpostavljenih objektov, kmetovalci, organizatorji večjih prireditev, pa tudi obiskovalci gora in izletniki. 

  • elektroenergetika
  • transport 
  • telekomunikacije - vsi antenski sistemi, televizijski oddajniki, oddajniki mobilne telefonije,…
  • kmetijstvo – zaščita  živali in premoženja
  • varovanje športnih objektov in prireditev
  • proizvodni obrati, ki so odvisni od stalnega in kakovostnega napajanja z električno energijo
  • objekti, ki so izpostavljeni atmosferskim razelektritvam
  • objekti in ustanove, kjer so delovni procesi neposredno izpostavljeni atmosferskim vplivom
  • izletništvo in pohodništvo

Za naročnike fiksnih storitev Telekoma Slovenije je na voljo tudi brezplačna storitev sistema alarmiranja. Ob zaznavi udara strele v vašem okolišu lahko prejmete brezplačno SMS-sporočilo, ki vas opozori na prisotnost nevihte. Za več informacij kliknite na povezavo.