Sistem SCALAR je član združenja EUCLID

Sistem SCALAR je skupaj z drugimi evropskimi operaterji omrežij za zaznavanje atmosferskih razelektritev povezan v združenje EUCLID. V združenju je več kot 20 evropskih držav in v eno mrežo povezuje več kot 160 senzorjev za zaznavanje atmosferskih razelektritev.

Centralni analizator podatkov o strelah, ki jih zaznajo senzorji je na Dunaju. Analizator strel v realnem času sprejema podatke senzorjev o atmosferskih razelektritvah, izračunava parametre strele in podatke pošilja na strežnike operaterjev omrežij za zaznavanje atmosferskih razelektritev. S povezavo vseh evropskih operaterjev je zagotovljena večja stabilnost sistema, saj v primeru okvare ali izpada enega senzorja, njegovo področje pokrijejo ostali senzorji. Zaradi zagotavljanja kakovostnih in zanesljivih podatkov ima sistem EUCLID tudi redundantni analizator strel v Nemčiji. Zaradi vsega naštetega lahko vsi člani združenja EUCLID uporabnikom ponudimo bolj kakovostne podatke o strelah.