Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Na Elektroinštitutu Milan Vidmar (v nadaljevanju: EIMV ali upravljavec) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), mora EIMV kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom na njihovo zahtevo posredovati informacijo, katere njihove osebne podatke obdeluje, ter jih seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

Podatki o upravljavcu

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Hajdrihova 2, Ljubljana
T: +386 (0)1 474 3601
F: +386 (0)1 425 3326
E-pošta: info@eimv.si
Internet: www.eimv.si

Osebni podatki na spletni strani

EIMV na spletnem mestu zbira osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda preko spletnega obrazca, ki je namenjen izključno poenostavljenemu poslovnemu komuniciranju s ciljnimi uporabniki.

Osebni podatki, ki se zbirajo na spletnem mestu so:

  • Ime in priimek
  • Podjetje
  • Naslov
  • Kraj
  • Fax
  • (službeni) GSM/telefon
  • (službeni) elektronski naslov

Namen zbiranja podatkov na spletni strani EIMV iz spletnega obrazca je poslovne narave, kar pomeni, da se z namenom sporočanja vprašanja oz. povpraševanja, strinjate, da z namenom nadaljnje komunikacije z vami vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, na podlagi našega legitimnega interesa. EIMV v tem primeru obdeluje in hrani vaše podatke z namenom nadaljnjega sodelovanja in poslovnega komuniciranja.

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta.

Spletna stran www.eimv.si lahko nudi tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebuje informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na naši strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi EIMV nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli spletne strani, za katero nudimo povezavo ali referenco.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi obrazca na našem spletnem mestu obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s pisnim sporočilom preko navadne pošte ali na elektronski naslov info@eimv.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namen, kot je opredeljen v prejšnjem poglavju. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Čas hrambe osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbira upravljavec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljavca spletnega mesta v skladu s pogoji in nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom v drugih bazah podjetja.

Navedene podatke lahko EIMV obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Vaše pravice

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do vpogleda v svoje osebne podatke, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se s pisno prošnjo obrnite na nas tako, da nam pošljete sporočilo na naslov Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@eimv.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.