Arhivski podatki

Od začetkov beleženja strel v letu 1997 pa do danes je sistem SCALAR na območju Slovenije arhiviral že več 10 milijonov podatkov o atmosferskih razelektritvah. Bogat arhiv podatkov se uporablja v različnih aplikacijah sistema SCALAR, pa tudi za statistične izračune in analize. Uporabnik lahko arhivske podatke pridobi prek aplikacije, ali pa se nanje naroči in jih integrira v svoje sisteme.

Področje uporabe

S pomočjo arhivskih podatko sistema SCALAR  raziskujemo dogodke iz preteklosti in načrtujemo prihodnost. Podatki so zelo uporabni za zavarovalnice, ko raziskujejo upravičenost o zahtevani odškodnini za škodni primer, pa tudi za gradbena in elektroenergetska podjetja, za načrtovanje gradnje objektov in tras daljnovodov.  

  • zavarovalnice – za preverjanje odškodninskih zahtevkov iz naslova udara strele
  • gradbeništvo in elektroenergetika – za določitev ocene tveganja pri odločanju o lokaciji gradnje objektov in poteka tras elektroenergetskih daljnovodov in drugih nadzemnih vodov
  • elektrogospodarstvo – za optimiranje zaščitne opreme na daljnovodih in drugih energetskih objektih
  • statistični uradi in podjetja – za statistične analize 
  • za določanje ocene ogroženosti posameznih območij zaradi udara strele