CompositeDisplay

Storitev CompositeDisplay uporabnikom pomaga z informacijami o položaju padavin in udarov strel na območju Slovenije v realnem času in v obliki animacije. Spremljate lahko trenutno stanje atmosferskih razelektritev in padavin, animacija pa omogoča opazovanje premikanja nevihtnih jeder in s tem predvidevanje položaja nevihte vnaprej. 

Ti podatki so koristni pri operativnem vodenju prenosnih in distribucijskih elektroenergetskih sistemov, kot pripomoček Gorske reševalne službe, mobilnih operaterjev in kontrolorjev zračnega prometa. Zaradi svoje enostavnosti je storitev primerna tudi za vse ostale uporabnike. 

Prikaz:

CompositeDisplay za geografsko podlago uporablja radarsko sliko padavin, ki jo vsakih 10 minut posreduje Urad za meteorologijo Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO). Na podlago zemljevida Slovenije se izriše trenutna količina padavin v mm/h v skali z odtenki modre barve. Prikaz količine padavin se osvežuje vsakih 10 minut, položaji udarov atmosferskih razelektritev pa so v realnem času. Oznake lokacij strel so obarvane od rumene do rdeče glede na čas udara strele.

Prikaz nevihtnega dogajanja deluje v dveh načinih - statičnem in animiranem. 

Statični prikaz: izriše se količina padavin na področju Slovenije v zadnjih desetih minutah ter položaji udarov atmosferskih razelektritev za zadnjih 90 minut, oz. treh ali šestih ur.

Animiran prikaz: prikaže se nevihtno dogajanje za določeno časovno obdobje. Tako dobimo animacijo nevihtnega dogajanja za obdobje zadnjih šestih ur ali manj.