ScalarFlashClient

To je osrednji program sistema SCALAR, ki naročnikom nudi dostop do vseh storitev. Najpogosteje ga uporabljajo podjetja v elektrogospodarstvu. Program omogoča, da za vsako zabeleženo strelo lahko pregledujete vse parametre: geografski položaj, datum in čas, amplitudo, elipso napake in tip strele. Dostopni so vam tudi vsi podatki o korelacijah izpadov daljnovodov iz arhiva in v realnem času.

Program omogoča:

  • spremljanje strel v realnem času in v obliki animacije,
  • dostop do arhivskih podatkov o strelah,
  • izris karte gostote strel,
  • dostop do rezultatov korelacij izpadov daljnovodov z udarom strele,
  • dostop  do radarske slike padavin in satelitske slike oblačnosti.