SKAT

Spletni kalkulator tveganja SKAT je aplikacija, ki omogoča izračun tveganja pred udarom strel v skladu s standardom SIST EN 62305-2. Namen tega standarda je določiti postopek za oceno tveganj ob udaru strele. S pomočjo aplikacije lahko na podlagi dejanske gostote strel in izbranih zaščitnih ukrepov izvedete izračun tveganja v skladu s standardom. Postopek omogoča izbiro ustreznih varnostnih ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti za zmanjšanje tveganja pod sprejemljivo v standardu določeno mejo.

Aplikacija je namenjena projektantom strelovodnih zaščit in prenapetostnih zaščitnih sistemov za vse vrste stavb, za katere je treba doseči s standardom predvidene najvišje dovoljene stopnje tveganja zaradi delovanja strel. Izračun tveganja je interaktiven, pri čemer je vhodni podatek o vrednosti gostote strel vzet z visoko resolucijske karte gostote strel, ki se izračunava v sklopu sistema SCALAR. 

Prikaz:

Določite lokacijo objekta v Gauss-Kruegerjevih ali GPS koordinatah oz. določite hišno številko. Aplikacija SKAT izvede poizvedbo o gostoti strel v visoko resolucijski bazi gostote strel sistema SCALAR, ki se izračunava na podlagi baze vseh lociranih strel na področju Republike Slovenije po postopku upoštevanja elips napak. Zagotovljena je ločljivost 100 x 100 m.


Vse ostale vhodne parametre (gabariti stavbe, vrsta, dolžina in višina energetskega in telekomunikacijskega dovoda, namen stavbe...) določite s pomočjo enostavnega vnosa ali izbora želenih vrednosti.


Po opravljenem vnosu vhodnih podatkov izvedete izračun, ki prikaže, če so vsi zahtevani parametri tveganja znotraj mej, ki jih predvideva standard. Če vsi zahtevani kriteriji niso izpolnjeni, morate izvesti popravke v  obliki izboljšav zaščitnih ukrepov, vse dokler izračunano tveganje ni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 62305.

Izračunane rezultate lahko shranite v PDF obliki, jih natisnete in neposredno vključite v projektno dokumentacijo.