Prva stran arrow Storitve arrow Karta gostote strel
Izdelava karte gostote atmosferskih razelektritev

Karta gostote strel podaja število zabeleženih strel na določenem področju na km2 na leto in se uporablja kot pripomoček pri načrtovanju položajev nadzemnih elektroenergetskih objektov. Skupaj s kumulativno verjetnostno porazdelitvijo amplitud je temeljni vhodni podatek pri projektiranju zaščite pred udarom strele in izračunu prenapetosti na vodih zaradi neposrednega udara ali zaradi induciranih napetosti pri bližnjih udarih.

V grobem lahko rečemo, da je gostota strel najnižja v vzhodnem in najvišja v zahodnem delu Slovenije. Kot prikazuje prva slika, je razlika med tema področjema tudi do 1:10.

Karta gostote

Primerjava gostote strel za zahodno in vzhodno Slovenijo

Za izdelavo preproste karte gostote strel je potrebno razkosati določeno geografsko področje na 1 km x 1 km velike kvadrate in prešteti, koliko strel je bilo v določenem obdobju zabeleženih v določenem kvadratu. Ne glede na dejstvo, da je udar strele praviloma točkovni pojav (razen viličastih strel), lahko sistem SCALAR določi le najverjetnejšo točko (koordinato) udara in njej pripadajočo elipso napake. Prav to elipsasto področje napake, ki je določeno s 50 % verjetnostjo, da se dejanska lokacija strele res nahaja v področju elipse, je najpomembnejši parameter pri izračunu karte gostote strel po metodi elipse napake. Preštevanje udarov v referenčnih kvadrantih se prelevi v ploskovno utežno označevanje. Pri tem dobi udar strele ploskovni pomen, ki pri natančnosti sistema 500-600 metrov in z upoštevanjem enakih polosi elipse (površina ~ 1 km2) predstavlja utež z enoto 1. S pomočjo diferenciacije elips na manjše kvadratke je mogoče izdelati karte gostote strel z izjemno visoko resolucijo 100 m x 100 m. To je smiselno, saj je gostota strel pogojena z mikrolokacijo. Glavno vlogo igrata atrakcijska višina izpostavljenih objektov (telekomunikacijski stolpi, zvoniki, itd.) in relief terena.

 

Ogrinjaca

 Ogrinjača verjetnosti lokacije v odvisnosti od X-Y koordinat

 


 

Bližnjice
FlashClient
CompositeDisplay
StreloIsk
FlashStat
mScalar
FlashAlarm
Skat
Povezave
DLA FlashCounter
EUCLID